Parole, parole

Ja no cal un telescopi enfocat al balcó dels pisos del davant per saber què fa la veïna ni una editorial amb criteri per publicar certs textos. En tenim prou amb Twitters, Facebooks i Bloggers, i escollir si ens agrada més donar o rebre, que et mirin o ser mirat.